Neurofeedback

Bij Breinmeester wordt je gecoacht en begeleid om meer balans te vinden in je leven en jouw leefstijl.

Een disbalans in hersenactiviteit kan ontstaan door belemmerende denkpatronen of door een omgeving die niet passend is bij jouw mogelijkheden en jouw interesses.

Met behulp van het maken van een EEG wordt jouw hersenactiviteit via een hoofdband gemeten en wordt aan de hand van deze meting een programma opgesteld. Dit programma, inclusief de hoofdband en de bijbehorende software kan mee naar huis worden genomen om vervolgens daar minimaal 3 x per week te trainen. Zo’n training duurt ongeveer een half uur en na ongeveer 8-10 trainingen zul je merken dat de oorspronkelijke klachten sterk zullen verminderen of zelfs zullen verdwijnen.

Omdat we graag willen dat het effect duurzaam is, wordt je naast deze breintraining ook gecoacht.

Wat is Neurofeedback

Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde trainingstechniek die de werking van het brein op een positieve manier beïnvloedt. Door bepaalde hersengolven te stimuleren of te reduceren, kunnen vele klachten die passen bij de gemeten hersentoestand sterk verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Daarmee kan de concentratie sterk verbeteren, is de prikkelverwerking meer in balans en zal het gemakkelijker worden om met moeilijke situaties om te kunnen gaan.

Met neurofeedback leert het brein bewust welke hersengolven gewenst zijn en welke niet.

Hoe werkt Neurofeedback

Door naar een zelf uitgekozen film te kijken en tegelijkertijd de hersenactiviteit te meten, wordt er via de bijbehorende software bepaald of er een belonend of niet belonend signaal wordt afgegeven. Het beeld van de film waar men naar kijkt zal groter worden bij gewenste hersenactiviteit en zal kleiner worden bij ongewenste hersenactiviteit. Omdat het brein (net als spieren) erg goed te trainen zijn, krijgt men steeds meer controle over deze hersenactiviteit waardoor deze zich steeds meer zal normaliseren. Wel speelt daarbij mee of er een breintoestand of een breineigenschap wordt gemeten. Eigenschappen zijn vaak al vele jaren, vaak zelfs al het hele leven aanwezig en zullen daarom meer tijd vragen om te doorbreken. Toestanden zijn meestal van tijdelijke aard en hebben vaak een duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Door de training regelmatig te herhalen, wordt het brein steeds sterker in het vasthouden van het gewenste effect en zullen klachten verdwijnen of sterk verminderen.

Voor complexere behandelingen (herseninfarct/cva, ernstige psychiatrische klachten, problemen met het zicht, etc) zal er contact moeten worden gezocht met een neurofeedbackbehandelaar in de buurt. Overleg met de behandelend arts/psychiater is dan noodzakelijk.

Waarom neurofeedback?

Neurofeedback geeft snel (en meestal blijvend) resultaat

Effect zonder medicatie (en dus ook geen afhankelijkheid)

Gemakkelijk en leuk om te doen

Thuis trainen (Trainer kan de vorderingen volgen via de software)

Wat moet ik weten?

Afhankelijk van de klacht, zullen er tussen de 20 en de 40 trainingen van een half uur moeten hebben plaats gevonden, voordat het effect blijvend is.  Bij (minimaal) 3 keer per week trainen, zal dit  tussen de 1,5 tot 3,5 maanden in beslag nemen. Het kan wenselijk zijn om na verloop van tijd een onderhoudstraining te volgen. Veelal zijn 12 sessies voldoende om weer op het gewenste niveau te komen. 

Het brein begin na zo’n 10 keer getraind te hebben door te krijgen welke golven het moet vast houden of moet verlagen. Je zult ook dan de eerste effecten gaan merken.

Neurofeedback geeft geen bijwerkingen. Wel kun je tijdelijk een wat vermoeid en/of licht gevoel in het hoofd hebben met soms wat lichte hoofdpijn. Naarmate je brein beter getraind is, verdwijnen deze klachten.

Dit is te vergelijken met het trainen in de sportschool. In het begin zul je spierpijnklachten hebben na een training, maar naarmate de spieren sterker worden zul je geen spierpijn meer hebben na een training. Bij neurofeedback werkt dit hetzelfde.

Neurofeedback heeft geen nadelige risico’s.

Breinmeester werkt met neurofeedback-kwaliteitsprotocollen die allemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd en de apparatuur is medisch gecertificeerd.

Als de Brainmarkertechnologie wordt vergeleken met de conventionele technologie, dan valt vooral op dat er met een hoofdband gewerkt wordt die maar 4 of 5 sensoren bevat. Het gaat dus om een hightech apparaat dat gemakkelijk mee naar huis kan worden genomen om daar te trainen.  Groot voordeel is dat er niet voor iedere training een bezoek hoeft te worden gebracht aan de behandelaar. Daardoor kunnen trainingen effectiever en slimmer worden ingezet en dit werkt sterk kostenbesparend, terwijl hetzelfde effect wordt bereikt.

Met de hoofdband van Brainmarker wordt het prefrontale gedeelte van het brein getraind. Frontale hersenfuncties omvatten vooral aandacht, concentratie en impulsiviteit. Door deze te trainen kunnen de meest voorkomende klachten prima worden behandeld.

Snel en blijvend

hier een korte omschrijving

Zonder medicatie

hier een korte omschrijving

Gemakkelijk en leuk

hier een korte omschrijving

Thuis trainen

hier een korte omschrijving.

Voordelen van neurofeedback

Neurofeedback bij breinmeester is vooral als training bedoeld.

 Er kunnen geen diagnoses worden gesteld n.a.v. de gemaakte EEG. Klachten die voortkomen uit diagnoses zoals autisme of AD(H)D kunnen worden behandeld, maar de stoornis zelf niet. Het is dus niet mogelijk om AD(H)D of autisme weg te trainen, maar zeker wel om klachten sterk te reduceren.

Wij bieden individuele coaching en begeleiding aan jongeren en volwassenen bij het leren om gaan met sociale situaties, met plannen en organiseren, maar ook met het inzicht krijgen in jezelf.