Tarieven en vergoedingen

Particulier*

*Als blijkt dat na 15 trainingen geen enkel effect wordt opgemerkt, dan is er de mogelijkheid om te stoppen met trainen. Het betaalde bedrag wordt dan naar rato terugbetaald. Mocht het effect wel merkbaar zijn en je kiest ervoor om verder te trainen, dan zullen alle trainingen uit het traject moeten worden afgerond. Teruggave is dan niet meer mogelijk.

Wij bieden individuele coaching en begeleiding aan jongeren en volwassenen bij het leren om gaan met sociale situaties, met plannen en organiseren, maar ook met het inzicht krijgen in jezelf.