Hoe ziet een brainrainingstraject eruit?

Tijdens het kennismakingsgesprek van 30 minuten kun je een indruk krijgen of een coachingstraject en/of een breintraining bij breinmeester zinvol is voor jou. Je krijgt uitleg over de werking van de breintraining. Dit gesprek is geheel gratis.

Intake

Tijdens de intake:

  • vindt er onderzoek plaats naar de klachten die je ervaart. Dit gebeurt dmv een gesprek en het invullen van een vragenlijst.
  • wordt er een voormeting (EEG) gemaakt; deze zal met je worden besproken.

Voormeting (EEG)

Om te weten welke hersengolven bepalend zijn voor de klachten die worden ervaren, wordt er met een hoofdband eerst een voormeting (EEG) van het brein gemaakt. Deze wordt door de software omgerekend naar een helder overzicht waarin de hersengolven in kleuren te zien zijn. Daarop is te zien welke hersengolven overeenkomen met de klachten die worden ervaren.

Met deze meting kan geen diagnose worden gesteld! Er kan alleen worden vastgesteld of het klachtenpatroon overeenkomt met de meting die is gedaan.

Dit overzicht zal met je worden besproken en aan de hand daarvan wordt een trainingsprogramma opgesteld. De klacht bepaalt de duur en het aantal sessies van de training.

  • Wordt er een trainingsprogramma opgesteld
  • Via de mail ontvang je een printscreen van QEEG, de vragenlijst en het behandelprogramma.

Trainingstraject

Nadat er een breinmeting is gemaakt, zal de eerste training plaats vinden bij Breinmeester in de praktijk. Je krijgt dan uitleg over hoe de apparatuur moet worden gebruikt.

Na de eerste training krijg je een instructiekaart mee met daarop de gebruiksinstructies en de uitleg hoe de hoofdband onderhouden moet worden. Je zult dan minimaal 3x per week het trainingsprogramma thuis moeten volgen om het gewenste effect te bereiken. Dit is op afstand te monitoren. (In overleg kunnen de trainingen ook bij breinmeester plaats vinden.)

Halverwege het gehele programma vindt er een voortgangsrapportage plaats. De vorderingen worden daarmee goed zichtbaar gemaakt in een grafiek.

Nadat alle sessies zijn afgerond, wordt er opnieuw een breinmeting gemaakt. Daarop is te zien wat het uiteindelijke effect is geweest van het neurofeedbacktraject.

Wij bieden individuele coaching en begeleiding aan jongeren en volwassenen bij het leren om gaan met sociale situaties, met plannen en organiseren, maar ook met het inzicht krijgen in jezelf.